facebook

AUTOŠKOLA MARTIN ČERMÁK

... jako nový žádatel o získání řidičského oprávnění

Pokud jste se rozhodli získat řidičský průkaz, musíte dodat před zahájením kurzu do autoškoly níže uvedené písemnosti :

Jak tyto písemnosti obstarat ?

- žádost o řidičské oprávnění je možné stáhnout z těchto stránek nebo jej získáte v kterékoli autoškole. Tiskopis je univerzální a vypisuje se pouze první část na přední straně. Pokud jej hodláte vytisknout z této stránky, je nutné, aby byl vytištěn na jednom listu papíru (oboustranně).
- posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla můžete taktéž stáhnout z těchto stránek a nechat si jej potvrdit od Vašeho praktického lékaře. Může to být jak obvodní, tak závodní lékař.

   Teprve po předložení těchto dokladů můžete být zaregistrování jako žadatelé o řidičské oprávnění.

   U osob mlaších 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce na žádosti o řidičské oprávnění. Ten svým podpisem projevuje souhlas se zařazením do výcviku v autoškole. U osob mladších 15 let (zpravidla u žadatelů o skupinu AM) je nutný úředně ověřený podpis zákonného zástupce na žádosti.

DOKLADY PRO STAŽENÍ :

posudek zdravotní způsobilosti     žádost o řidičské oprávnění
Autoškola Martin Čermák - tel.: 724/889 808, e-mail : m.czermak@seznam.cz